Aanmelden

U kunt zich op de volgende manier aanmelden voor logopedie:

Telefonisch: 06-39428522

E-mail: kyra@logopediegoor.nl

Logopedie zit in het basispakket, maar kijkt u altijd bij uw eigen verzekering naar de voorwaarden.

Als u zonder verwijzing van een arts naar de logopediste gaat kunt hier ook alvast een DTL screeningsformulier invullen. Deze kunt u uitprinten en meenemen tijdens uw eerste bezoek aan de logopediste.
DTL screening kinderen