De praktijk

Openingstijden

De praktijk is op alle dagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Verwijzing

Voor logopedisch onderzoek en/of behandeling heeft u geen verwijzing meer nodig. U kunt bij mij terecht voor Direct Toegankelijke Logopedie.

Aanmelding

Voor het maken van een afspraak is de praktijk op alle dagen bereikbaar. Ik kan u niet altijd direct te woord staan, maar er staat altijd een antwoordapparaat aan. Als u hier uw telefoonnummer achterlaat
wordt u dezelfde dag en uiterlijk de volgende dag terug gebeld.

Stagiairs

De praktijk biedt jaarlijks een stageplaats aan. Als er een stagiaire werkzaam is in de praktijk wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een stagiaire tijdens
de behandeling kunt u dit aangeven. Hier zullen dan maatregelen voor getroffen worden.

Privacy

Een logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie zal worden nageleefd. Het kan in het belang van de behandeling zijn om contact te hebben met derden, hiervoor moet schriftelijke toestemming worden verleend.

Klachten

Voor klachten over de behandeling kunt u altijd opnemen met uw logopedist zodat deze verholpen kunnen worden. U kan uw klachten ook schriftelijk of per mail opsturen. Voor adres gegevens kijk bij
contactinformatie.