Problemen met lezen

Problemen met lezen betekenen niet in alle gevallen dyslexie!

Het is moeilijk een woord te lezen waarvan je de betekenis niet kent. Wanneer je leert lezen is de juiste taalontwikkeling dus erg belangrijk, net als een goed gehoor. Hiermee onderscheid je de verschillende klanken. Als je kind moeite heeft met het leren van letters en woordjes, ontwikkelt het verkeerde leesstrategieën. Het blijft spellend of radend lezen. Al vroeg in de ontwikkeling, zelfs in groep 1 en 2 is dit al te herkennen. Je kind heeft bijvoorbeeld moeite met het onthouden van kleuren, namen of afbeeldingen en toont weinig interesse in het leren hiervan.

Logopedie bij lezen

Heeft je kind moeite met lezen? Onze logopedist brengt de taalontwikkeling in beeld samen met andere voorwaarden die belangrijk zijn bij het leren lezen. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheiden van klanken: de auditieve voorwaarden. Samen onderzoeken we hoe we je kind ondersteuning kunnen bieden in het leren lezen. Dit kan door het stimuleren van taalontwikkeling of versterken van auditieve functies.