De behandelingen

Intake

Als u voor het eerst naar de logopediepraktijk komt heb ik een aantal dingen nodig;

  • een verwijsbrief van huisarts of specialist
  • verzekeringspasje
  • identiteitsbewijs

Tijdens dit eerste gesprek wordt uw klacht in kaart gebracht aan de hand van een aantal anamnesevragen en d.m.v. een observatie. Als het nodig is zal er een onderzoek worden gestart.

Behandeling

Als behandeling nodig is, dan worden samen met u de behandeldoelen bepaald. Een behandeling vindt meestal 1 keer per week plaats en duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Mochten de klachten zo ernstig zijn dan kan de behandeling ook 2 keer per weekplaats vinden. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht wordt een inschatting gemaakt van de periode van behandeling. Aan het eind van elke sessie wordt besproken wat er thuis geoefend met worden.

Afsluiten

Wanneer de gestelde behandeldoelen gehaald zijn wordt de behandeling afgerond. Mochten er zich eerder problemen voordoen, dan kunt u dit altijd bespreken. Er kan dan besloten worden om de behandeling eerder af te sluiten. Ook kan de behandeling tijdelijk gestopt worden als er zich problemen voordoen waardoor thuis niet meer geoefend kan worden of waardoor u tijdelijk niet in staat bent om met regelmaat naar de praktijk te komen.

Samenwerking

In het belang van de behandeling kan het nuttig zijn om contact op te nemen of samen te werken met derden. Hierbij kunt u denken aan (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, docenten, peuterspeelzaalleidsters, intern begeleiders, ambulant begeleiders. Hiervoor is wel toestemming nodig. Bij uw eerste afspraak zal u ook gevraagd worden om hiervoor een toestemmingsformulier te
ondertekenen.

Aanvullend onderzoek

Zijn de klachten na een periode van behandeling niet of onvoldoende verbeterd, kan er aanvullend onderzoek gedaan worden. Hierbij kunt u denken aan een huisarts, KNO-arts, orthopedagoog, fysiotherapeut, neuroloog, tandarts of orthodontist.