Vergoeding

U kunt naar de logopediste komen met of zonder verwijzing. Als u met een verwijzing komt dekt in bijna alle gevallen de basisverzekering de logopedische klachten waarvoor u bent verwezen. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Komt u via Direct Toegankelijke Logopedie, dan heeft u geen verwijzing nodig. Wel is het verstandig om in uw polisvoorwaarden na te kijken of uw zorgverzekeraar DTL vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden
dit nog niet. Als u zonder verwijzing komt, kunt hieronder alvast een screeningslijst invullen, uitprinten en meenemen tijdens uw eerste bezoek. DTL screening kinderen

De logopedist declareert in de meeste gevallen direct bij de zorgverzekeraar. In sommige gevallen wordt de nota naar u toegestuurd. Er wordt dan van u verwacht dat u de nota zelf voldoet en deze
terugvordert bij uw zorgverzekeraar. U kunt dit alles nazoeken in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Toepassing van de tarieven

  • Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist. Een behandeling duurt 20-25 minuten.
  • Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
  • Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien
    de cliënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het daar uit betaald worden.
  • Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de cliënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het daar uit betaald worden.
  • De uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief van een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Een behandeling aan huis vindt plaats op indicatie van de arts mits de cliënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.
  • Een screening bij Direct Toegankelijke Logopedie duurt 10 minuten. Aan de hand van een vragenlijst wordt in die tijd vastgesteld of de logopedist mag behandelen zonder verwijzing of dat de cliënt alsnog naar de huisarts moet voordat er behandeld kan worden. Mag de logopediste behandelen zonder verwijzing zal daarna een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een reguliere logopedische behandeling.

Verhindering

Bent u verhinderd voor een afspraak dan dient u uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch af te melden. Wordt er niet opgenomen, dan kunt u het antwoordapparaat inspreken. Gebeurt dit niet of niet op tijdzal de behandeling bij u in rekening worden gebracht volgens het tarief van de NZa. Deze rekening dient u zelf te betalen.